BonAir
بن ایر

گردشگری در اتاق سرایداری

گردشگری در اتاق سرایداری

به گزارش بن ایر رئیس كارگروه تخصصی گردشگری و صنایع دستی اتاق فكر توسعه و تعالی مازندران اشاره كرد: موفقیت گردشگری در این است كه شب مانی اتفاق افتاده باشد، حال اینكه در گردشگری مزرعه این ظرفیت در استان وجود نداشته چونكه ساخت سازه در اراضی كشاورزی از طرف جهاد كشاورزی ممنوع بوده و توریست تنها باید به اتاق سرایداری مجاور مزرعه بسنده كند.


به گزارش بن ایر به نقل از ایسنا، مهدی رمضان زاده در نشست تخصصی گردشگری در مازندران با بیان تعریف گردشگری از نگاه سازمان جهانی گردشگری اظهار داشت: اقامت یك فرد بیشتر از یك شبانه روز تا كمتر از یكسال دور از محل زندگی در مقصد مورد نظر مبنای معرفی گردشگری می باشد.
وی با بیان این كه گردشگری در دنیا بر اساس سه معیار اصلی طبقه بندی می شود، اظهار نمود: نخست قلمرو جغرافیایی كه می تواند شهری، روستایی، كوهستانی و غیره باشد، دوم بر اساس اثرات كه خود شامل دو بخش گردشگری انبوه و جایگزین بوده و سوم بر اساس ماهیت است كه می تواند بر مبنای فرهنگ، رویداد، جنگ، معماری و غیره دستخوش تغییرات شود.

احیای فرهنگی و معیشتی با گردشگری مزرعه
رئیس كارگروه تخصصی گردشگری و صنایع دستی اتاق فكر توسعه و تعالی مازندران، گردشگری در فضای محلی را باعث اصالت بخشی دانست و اظهار داشت: بدین معنا كه یك پدیده، رویداد، جاده، معماری، یك معیشت، فرهنگ و یا یك منظر فرهنگی در گذشته دور فعال بوده و در اثر گذشت زمان از بین رفته و الان باردیگر احیا شده است.
رمضان زاده، گردشگری كشاورزی را ابزاری برای احیای منظر فرهنگی و معیشتی گذشته اعلام و تصریح كرد: الان دو شیوه زندگی سنتی در مازندران یكی برزگری و دیگری شبانی یا همان چوپانی در حال از بین رفتن است كه گردشگری كشاورزی می تواند بعنوان یك پدیده اصالت بخش، آنها را احیا كند.
مدیر گروه جهانگردی دانشگاه مازندران با بیان این كه این اتفاق مدت هاست كه در دنیا رخ داده و كشاورزی به واسطه گردشگری مزرعه احیا شده است، تصریح كرد: باید سیاست ها به گونه ای طراحی شود كه گردشگری حالات بومی را تقویت كرده و این دو منظر معیشتی با همان نوع پوشش، شیوه زندگی و تعامل با محیط در مازندران احیا شوند.
رمضان زاده، مطالعات گردشگری را حول 2 محور گذشته و آینده معرفی نمود و اضافه كرد: گذشته، یعنی بررسی اثرات مبتنی بر اتفاقات رخ داده و آینده، برای برنامه ریزی و تعیین مسیر پیشرفت كه بطور قطع برنامه ریزی برای اهداف پیش رو توأم با ریسك خواهد بود.

تقابل گردشگری و كشاورزی در مازندران به علت انتخاب الگوی نامناسب
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران با بیان این كه اِلمان های ریسك می تواند در واگرایی یا همگرایی بین گردشگری و كشاورزی تعیین كننده باشند، اظهار نمود: انتخاب الگوی نامناسب كه حالا در مازندران اجرا شده سبب تقابل بین كشاورزی و گردشگری شده، به نحوی كه این تقابل سبب تاثیر منفی بر دیدگاه مردم نسبت به گردشگری شده است.
وی، الگوی انتخاب شده را سبب واگرایی زندگی سنتی مبتنی بر آب، با گردشگری دانست و تصریح كرد: برای برنامه ریزی گردشگری نیاز به منابع داریم اما هر منبعی برای گردشگری مطلوب نبوده و تنها منابعی كه ارزش تبدیل شدن به جاذبه را دارند حائز اهمیت هستند.
رمضان زاده از عوامل مختلف برای تبدیل شدن یك منبع به جاذبه گردشگری سخن گفت و اذعان كرد: دسترسی، فعالیت، اقامتگاه ها، امنیت و زیرساخت ها مجموعه ای از پارامترهایی هستند كه سبب می شوند یك مقصد یا مكان گردشگری وارد عرصه رقابت شده و تبدیل به جاذبه شود.

ارائه الگوی توریست پذیر در آب بندان های مازندران
مدیر گروه جهانگردی و گردشگری دانشگاه مازندران از ظرفیت آب بندان ها در مازندران بعنوان یك مزیت یاد كرد و اضافه كرد: مازندران بدلیل گردشگرپذیر بودن از توانمندی بالقوه برای معرفی یك منبع بعنوان جاذبه گردشگری برخوردار می باشد و این وظیفه ماست كه به سمت الگویی حركت نماییم كه سبب تمایل توریست به آب بندان ها شود.
رئیس كارگروه تخصصی گردشگری و صنایع دستی اتاق فكر توسعه و تعالی استان مازندران از پیچیدگی فرآیند سیاست گذاری برای گردشگری بواسطه میان رشته بودن و دخالت مستقیم انسان در آن سخن به میان آورد و اضافه كرد: ازاین رو یك گروه خاص نمی تواند ادعا كند كه سند جامعی برای استان طراحی نموده و عرضه كند.
وی با بیان این كه استان مازندران هیچ گاه در زمینه الگوسازی در عرصه گردشگری پیشرو نبوده است، تصریح كرد: به علت اینكه خود استان الگوی مناسبی را نداشته، فاقد انسجام لازم در بحث قوانین گردشگری می باشد.
رمضان زاده از تعدد بیش از حد تناقض های قانونی در استان یاد و تصریح كرد: منابع طبیعی، جهاد كشاورزی و گردشگری هر كدام قوانین خاص خویش را داشته كه در تناقض با هم پر رنگ شده و مشكلاتی را برای بخش خصوصی و صدمه به آنها پدید آورده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران الگوی اصلی استان را مبتنی بر طبیعت معرفی و خاطرنشان كرد: ما فقط به این جمع بندی رسیدیم كه در استان به علت اقلیم دریا، كوه و جنگلِ متفاوت و نه مطلوب، بدون برنامه ریزی اصولی، اكوتوریسم راه اندازی نماییم.
وی با اشاره به این كه هر الگوی كشاورزی فعال در استان می تواند در كنار گردشگری تداوم داشته باشد، اظهار نمود: این مورد نیازمند اتخاذ تصمیماتی است كه این دو بخش را بهم نزدیك تر كند.

فرصت بالای گردشگری در مزرعه برای جذب سرمایه گذار
در این نشست واحد عبدالهیان رئیس جهاد دانشگاهی استان مازندران هم در ادامه با تشریح حس نوستالژی گردشگری در مزرعه، اظهار داشت: نوستالژی در مورد فردی است كه حسی را تجربه كرده و به واسطه اتفاقات رخ داده، تداعی شرایط قبل برای او مهیا نبوده و زمانی كه شرایط آن توسط گروهی تامین گردد یادآوری تجربه گذشته حس نوستالژی را در وی زنده می كند كه لزوما گردشگری مزرعه برای همه افراد تداعی كننده خاطرات گذشته نیست.
وی با بیان این كه خیلی از افراد حاضر هستند برای تجربه حس گذشته، هزینه های هنگفتی را متحمل شوند، از این خصوصیت بعنوان پتانسیل بالقوه گردشگری در فضای محلی یاد كرد و اضافه كرد: این فرصت مناسبی است كه می توان با سرمایه گذاری در این بخش از ظرفیت آن بهره برداری حداكثری كرد.
رئیس جهاد دانشگاهی استان مازندران، مباحث زیبایی منظر و محیط را مبحث قابل اهمیت در بخش گردشگری مزرعه معرفی و تصریح كرد: توریست به محیطی رجوع می كند كه عاری از آلودگی های ساخت بشر است و تلفیق اِلِمان های معنایی و فیزیكی می تواند مثمرثمر باشد.

840 آب بندان در مازندران و ضرورت الحاق یك مزیت اقتصادی به آن
عبدالهیان با اشاره به وجود بیشتر از 840 آب بندان در سطح استان، این ساختارهای فیزیكی را ظرفیتی توانمند برای بهره گیری از محیط دانست و تصریح كرد: هم اكنون وجود این آب بندان ها در سطح استان به لحاظ ارزش مساحت زمینی كه در تصرف دارند توجیه اقتصادی ندارد.
عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی مازندران الحاق یك مزیت نسبی به این آب بندان ها را سبب بالا رفتن ارزش آنها دانست و اضافه كرد: این مزیت نسبی می تواند در قالب گردشگری مزرعه اتفاق بیفتد به این معنا كه بدون تغییر كاربری در آب بندان ها با تعریف گردشگری مزرعه می توان ضرورت موجودیت آنها را تقویت كرد.
عبدالهیان به درصد بسیار ناچیز ذخیره و استفاده روانآب و بارش ها اشاره و اظهار نمود: الحاق آب بندان ها به گردشگری مزرعه سبب شده تا حفظ روانآب ها و بارش ها به صورت جدی تر مورد توجه قرار گرفته و طبیعتا در حفظ محیط زیست هم موثر خواهد بود.
وی با بیان تفاوت مسافر و توریست به اقدامات تخریبی مسافران و نه گردشگران، در مواجهه با محیط زیست اشاره و تصریح كرد: آمارهای عرضه شده در مورد ورود توریست به استان در واقع آمار ورودی مسافر به استان بوده و نبود داده و آمار مناسب یكی از اشكالات پایش در بخش گردشگری می باشد.
رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان مازندران از وجود مزیت نسبی حفظ موضوعات فرهنگی برای جمعیت هدف سخن گفت و خاطرنشان كرد: اگر یك مقوله فرهنگی مزیتی را برای مردم تولید نكند جامعه هدف، آن مقوله فرهنگی را پذیرا نخواهد بود. در موضوعی مثل گردشگری كه یك بخش آن اقتصادی و بخش دیگر آن فرهنگی است، زمانی مورد پذیرش جامعه محلی خواهد بود كه آورده اقتصادی داشته باشد.
عبدالهیان از مردمی بودن اقتصاد بعنوان مباحث كلی نظام یاد كرد و اضافه كرد: بهترین راه تحقق اقتصاد مردمی، گردشگری مزرعه است، مزارعی با آب بندان ها كه در اختیار افراد بومی قرار داشته و همه آنها در آن سهیم اند.
این محقق، پژوهشگر و فعال حوزه گردشگری تصریح كرد: باید برای افراد محلی الگو و برنامه ریزی عرضه شده تا بتوانند سرمایه گذاری هدفمندی را انجام دهند كه از محل آن سرمایه گذاری آورده اقتصادی برای افراد فراهم گردد. در چنین شرایطی افراد در حفظ منابع خود تلاش می كنند.

تعارض منافع و به كارگیری قوانین محدودكننده پیش روی بخش خصوصی
وی با بیان تعارض منافع موجود در دستگاه ها خاطرنشان كرد: در سال های اخیر این مورد بواسطه كمبود منابع تخصیصی دستگاه ها تشدید شده و این مراكز به سمت تولید و تعریف منافع برای خود حركت كرده كه البته قوانین هم به آنها این مجوزها را داده اند.
عبدالهیان از طمع دستگاه ها برای كسب و دسترسی به منابع جدید پرده برداشت و تصریح كرد: این موارد سبب شده تا دستگاه ها قوانین محدود كننده برای بخش خصوصی تولید كنند، قوانینی كه توسعه را با مشكل مواجه كرده و شاهدیم برای دریافت یك مجوز معمولی بر خوان ها، خوانی دیگر اضافه كرده تا از محل گذر متقاضی از آن بتوانند عایدی برای خود فراهم نمایند.
برخی از دستگاه ها به موانع توسعه بدل شده اند
عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی مازندران كاركرد اصلی دستگاه ها را هموار كردن مسیر توسعه برشمرد و تصریح كرد: هم اكنون و با چنین رویكردی، دستگاه‏ها بدل به موانع توسعه شده و ازاین رو سرمایه گذار تمایلی به حضور در این عرصه ها ندارد.
وی با اشاره به این كه وجود آب بندان های سنتی، مزایای بمراتب بیشتری نسبت به سدها دارد، اظهار داشت: بواسطه گستردگی در مازندران، هزینه كمتر و پراكندگی آب بندان ها، ظرفیت مناسبی چه در بخش كشاورزی و چه گردشگری مزرعه از این حیث فراهم است.
به گزارش بن ایر به نقل از ایسنا، نشست تخصصی گردشگری در مازندران با محوریت گردشگری در مزرعه با هدف توسعه بخش كشاورزی و گردشگری در دفتر ایسنا با حضور واحد عبدالهیان، رئیس جهاد دانشگاهی مازندران بعنوان اجرا كننده پروژه گردشگری در مزرعه و مهدی رمضان زاده رئیس كارگروه تخصصی گردشگری و صنایع دستی اتاق فكر توسعه و تعالی مازندران برگزار گردید.


 

1397/09/12
14:45:37
5.0 / 5
4416
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳