BonAir

مطالب بن ایر

بون ایر

بن ایر

كلید پژوهشگاه میراث به مدیر فارس رسید

كلید پژوهشگاه میراث به مدیر فارس رسید

آغاز مرمت و بازسازی بقعه سماق بنه شهرستان تفرش
رئیس اداره میراث فرهنگی تفرش خبر داد؛

آغاز مرمت و بازسازی بقعه سماق بنه شهرستان تفرش

شروع مرمت و بازسازی بقعه سماق بنه شهرستان تفرش
رئیس اداره میراث فرهنگی تفرش خبر داد؛

شروع مرمت و بازسازی بقعه سماق بنه شهرستان تفرش

لنج های چوبی یتیم بی دفاع
فرجام پور در واكنش به مصوبه امحای لنج های چوبی؛

لنج های چوبی یتیم بی دفاع

یونان محدودیت های گردشگری را كم می كند

یونان محدودیت های گردشگری را كم می كند

فایبرگلاس چگونه ساخته می شود؟

فایبرگلاس چگونه ساخته می شود؟

سفرهای نوروزی طبق طرح سفر ایمن پیش نرفت
در گزارش بن ایر مطرح شد؛

سفرهای نوروزی طبق طرح سفر ایمن پیش نرفت

توضیح میراث فرهنگی درباره شكسته شدن درخت 2700 ساله البرز

توضیح میراث فرهنگی درباره شكسته شدن درخت 2700 ساله البرز

مسافران كرونایی شناسایی نمی شوند

مسافران كرونایی شناسایی نمی شوند

مشاركت برای حفاظت و احیای بناهای تاریخی در دستور كار قرار دارد
مونسان مطرح كرد؛

مشاركت برای حفاظت و احیای بناهای تاریخی در دستور كار قرار دارد