BonAir

مطالب بن ایر

بون ایر

بن ایر

افت توریسم امسال تا 115 میلیارد دلار به آسیا ضرر می زند
با شیوع كرونا در جهان

افت توریسم امسال تا 115 میلیارد دلار به آسیا ضرر می زند

كارشناس سئو

كارشناس سئو

نقشه دقیق زیرساخت ‎های گردشگری یزد طراحی شد

نقشه دقیق زیرساخت ‎های گردشگری یزد طراحی شد

دوره های آموزش تعمیرات موبایل فوق تخصصی

دوره های آموزش تعمیرات موبایل فوق تخصصی

جلوگیری از بازدیدهای گروهی در موزه ها و مراكز گردشگری
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دستور داد

جلوگیری از بازدیدهای گروهی در موزه ها و مراكز گردشگری

اطلاعیه ایران ایر برای بازگرداندن مسافران ایرانی از تركیه

اطلاعیه ایران ایر برای بازگرداندن مسافران ایرانی از تركیه

سریال هم گناه

سریال هم گناه

سرفه های یك بیمار اداره كل میراث فرهنگی استان تهران را تعطیل كرد
برای پیشگیری از انتقال احتمالی ویروس كرونا

سرفه های یك بیمار اداره كل میراث فرهنگی استان تهران را تعطیل كرد

هتل ها ضدعفونی می شوند
رییس جامعه هتلداران ایران:

هتل ها ضدعفونی می شوند

ثبت آش ۵۰۰ ساله یزدی ها در لیست آثار ملی

ثبت آش ۵۰۰ ساله یزدی ها در لیست آثار ملی