BonAir

مطالب بن ایر

بون ایر

بن ایر

طرح بازبینی در اصفهان، تخلف ها را نمی پوشاند
مدیر كل دفتر ثبت آثار تاریخی تاكید كرد:

طرح بازبینی در اصفهان، تخلف ها را نمی پوشاند

تبلیغ سفر به استان های قرمز!
استراتژی سفر در شرایط كرونا چیست؟

تبلیغ سفر به استان های قرمز!

۸۱۹ موزه آلمان مجهز به امكان بازدید مجازی می باشند
براساس گزارش انجمن موزه های آلمان؛

۸۱۹ موزه آلمان مجهز به امكان بازدید مجازی می باشند

برگزاری نشست مجازی بررسی جایگاه امروز فرش در صنایع دستی

برگزاری نشست مجازی بررسی جایگاه امروز فرش در صنایع دستی

امكان فروش آنلاین فرش دستبافت و صنایع دستی برقرار شد
رئیس كمیسیون صنایع دستی اتاق تعاون:

امكان فروش آنلاین فرش دستبافت و صنایع دستی برقرار شد

بررسی خانه به آذین در دستور كار میراث فرهنگی

بررسی خانه به آذین در دستور كار میراث فرهنگی

جای خالی بازار متمركز صنایع دستی در تهران
وزیر میراث فرهنگی، گردشگردی و صنایع دستی تاكید كرد:

جای خالی بازار متمركز صنایع دستی در تهران

سفارش ساخت لوح تقدیر

سفارش ساخت لوح تقدیر

خانه به آذین رفع خطر و ثبت اضطراری شود
فرزند به آذین در یادداشتی نوشت؛

خانه به آذین رفع خطر و ثبت اضطراری شود

تورهای گردشگری از سرگرفته شد
عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی با بن ایر مطرح كرد:

تورهای گردشگری از سرگرفته شد