BonAir
بن ایر

در نشست چشم انداز صنعت گردشگری در ایران مطرح شد؛

چرا كمر صنعت توریسم شكست؟

چرا كمر صنعت توریسم شكست؟

به گزارش بن ایر خراسان جنوبی نگاه های تک بعدی و عدم توجه به مهارت سبب شده با وجود جاذبه های گردشگری بسیار نتوانیم گردشگری اثرگذاری در سطح بین المللی داشته باشیم، امری که نیازمند بررسی، تحقیق و توجه ویژه علمی است.


امروز صنعت توریسم با وجود کرونا ضربه سختی خورده، ضربه ای که اگر قبل از آن خویش را آماده کرده بودیم، مهارت را افزایش داده و به مسیرهای جدید برای رونق آن اندیشیده بودیم، شاید این ضربه آن چنان کمر این صنعت را نمی شکست. حال امری که مهم می باشد این است که باید برای این صنعت در پساکرونا برنامه داشته و با فکر و ایده متناسب با سطح جهانی پیش برویم.
به گزارش بن ایر به نقل از ایسنا، مرکز گردشگری علمی ـ فرهنگی دانشجویان ایران با همکاری جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی، پنجمین دوره سلسله نشست های چشم انداز صنعت توریسم در ایران را برگزار کرد. این نشست به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی، مرکز گردشگری علمی ـ فرهنگی دانشجویان ایران، خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) و سازمان دانشجویان شعبه خراسان جنوبی با رویکرد آموزش تا مهارت برای دانش آموختگان رشته های گردشگری برگزار گردید.
نگاه تک بعدی به گردشگری ممنوع
دکتر محمد اسکندری ثانی؛ دبیر نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند در این جلسه اظهار داشت: بدون توجه و برنامه ریزی برای گردشگری نمی توانیم موفق باشیم.
وی با اعلان اینکه در ابتدای امر باید آموزش را از نگاه سیستمی ببینیم، اضافه کرد: یکی از معضلات در کشور ما در بخش های مختلف اقتصادی، عدم نگاه سیستمی به مباحث است؛ گردشگری هم از این مورد مستثنی نیست.
این استاد دانشگاه با اعلان اینکه نگاه بخشی و جزیره ای به بخش های مختلف سبب می شود که آن چنان بهره برداری از بخش گردشگری نداشته باشیم، خاطرنشان کرد: هنوز ما منطقه خلاق و گردشگری خلاق رادر کشورمان نداشته و نتوانسته ایم از آن بهره ببریم چون نگاه سیستمی نداریم؛ در خراسان جنوبی بخش کشاورزی و محصولات استراتژیک کار خویش را جداگانه انجام می دهد بدون توجه به بخش گردشگری و این یک معضل است.
اسکندری ثانی افزود: تجارت، معدن و صنایع دستی بعنوان پتانسیل های استان جزیره ای کار می کنند و این سبب شده هم افزایی بخشی نداشته باشیم؛ نباید از یاد ببریم که در مباحث توسعه ای، یک بعلاوه یک سه می شود و هم افزایی بخش ها سبب به وجود آمدن بخش جدیدی می شود.


مزیت منحصر به فرد تولید نکرده ایم
وی با اعلان اینکه بسیاری اوقات جاذبه های گردشگری و مواهب طبیعی داریم، اما از آن بهره نمی بریم، اضافه کرد: اینها مزیت های عمومی و خدادادی هستند، اما هنر ما استفاده از مواهب عمومی و طبیعی برای تبدیل به مزیت منحصر به فرد است که دیده نمی گردد.
دبیر نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت با اعلان اینکه در مرحله قبل از توسعه و توسعه ابتدایی رخ داده به سمت کارآفرینی گردشگری حرکت نکردیم و علت این است که مزیت های عمومی را تبدیل به مزیت های منحصر به فرد نکرده ایم، افزود: اگر محصولات استراتژیک را با گردشگری تلفیق کردیم مزیت منحصر به فرد ودرآمدزایی کرده ایم.
اسکندری ثانی با اعلان اینکه استان خراسان جنوبی یکی از استان هایی است که در مثلث گردشگری طلایی ایران قرار دارد، خاطرنشان کرد: وقتی بسته ها و مواهب گردشگری را تعریف کردیم و تک فضایی نگاه نکریم، موفق خواهیم شد.
وی با اعلان اینکه هیچ وقت فراتر از آن چیزی که باید زندگی خویش را نگاه نکرده ایم، اضافه کرد: اگر به صورت مثال با اصفهان ارتباط برقرارکرده و بسته منحصر به فرد تعریف نماییم، گردشگری اثرگذاری خواهیم داشت.
این استاد دانشگاه با اعلان اینکه با استان یزد که قطب دیگر گردشگری می باشد چگونه ارتباط برقرار کرده ایم، اظهار نمود: هیچ کاری در این حوزه نکرده ایم و اینجاست که مزیت منحصر به فرد که می تواند کارآفرینی و ثروت خلق کند و منحصر به فرد باشد، نداریم.
عدم تعاملات با بازارهای هدف و نداشتن برند سبب شده از قافله گردشگری عقب بمانیم
اسکندری ثانی با اعلان اینکه عدم تعاملات با بازارهای هدف و نداشتن برند سبب شده از قافله گردشگری عقب بمانیم، اضافه کرد: پیوندهایی که بتواند ثروت زا باشد برقرار نکرده ایم و این پیوندها پیوند بین بخش های اقتصادی و مباحث جغرافیایی است.
وی با اعلان اینکه اگر این حوزه ها را تعریف نکردیم مزیت ها خاصیت رقابتی خویش را از دست می دهند و در آینده حرفی برای گفتن نخواهیم داشت، اظهار نمود: نگاه سیستمی و سطح پایین تر شهرهای خلاق و طبقه خلاق از دریچه نگاه سیستمی، اساس کار است.
این استاد دانشگاه با اعلان اینکه گردشگری بنیاد استان و مردم استان است و گردشگری را باید در سطح عموم دید، بیان نمود: سوال اینجاست که چگونه گردشگری را که قبلا بعنوان یک نیاز غیرضروری بوده، امروزه بعنوان یک نیاز ضروری برای مردم جا بیندازیم و چگونه مردم هدایت شوند تا نقش عمل کننده جذب توریست باشند.
اسکندری ثانی افزود: باید دید مردم می توانند برای گردشگری چه کنند؟ بعنوان فردی که در حوزه سرمایه گذاری کار می نماییم چگونه هدایت کننده باشیم و سرمایه مالی، فکری، طبیعی و هوشمندی را به سمت کارآفرینی ببریم؟
وی بیان نمود: مطالعات نشانگر این مورد است که توسعه شهری یکی از بحث هایی که با رویکرد فرهنگ محور مطرح شده نظریه شهرخلاق است. در این راستا مفهوم طبقه خلاق که در اوایل دهه گذشته توسط افرادی نظیر آلن اسکات، ریچارد فلوریدا، چارلز لاندری، ری و اندرسون مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفت، در مدت زمانی کوتاه جایگاهی اساسی در ادبیات توسعه شهری پیدا کرد. از میـان این متفکران ریچارد فلوریدا در بیان مبحث و نهادینه کردن این مفهوم جایگاهی ویژه دارد و نقش اصلی را در تحول جامعه برعهده دارد.
این استاد دانشگاه با اعلان اینکه باید به دنبال تحول اساسی باشیم نه تغییر، اضافه کرد: شهرهای خلاق در حال ایجاد شدن هستند که به دنبال تعریف فرمولی هستیم که چگونه از مزیت های طبیعی و عمومی به تولید ثروت برسیم؛ نگاه نخست این است که تفاوت بین منطقه خود و مناطق دیگر را برجسته و تبدیل به برند نماییم.
اسکندری ثانی اظهار نمود: اتفاق بعدی هویت سازی است؛ گاهی هویت نداریم چونکه در طراحی هویت متفاوت کار نکرده ایم و وقتی وابستگی به مکان به وجود آمد در نهایت طبقه خلاق شکل خواهد گرفت؛ وقتی طبقه خلاق تعریف شد اشتغال صورت می پذیرد و توجیه پذیر می شود؛ سرمایه گذاری طبقه ای به نام کارگران دانش شکل می گیرد و وقتی کارگران دانش شکل گرفتند موفق خواهیم شد و فرمول تبدیل می شود به استعدادهای جدید.


ثروت اندوزی کنیم
وی با اعلان اینکه در شهرهای خلاق حوزه هایی بسیار فعال می باشند، اضافه کرد: بخش مهمی از گردشگری، صنایع فرهنگی خلاق هستند که به معنای ریشه داشتن در استعداد و بخشی در منطقه است.
دبیر نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت با اعلان اینکه باید دید بخش های مختلف و استعدادها چگونه تبدیل به ثروت می شوند، اضافه کرد: باید به پتانسیل هایی که وجود داشته و تابحال به آن توجه نشده، توجه کرد.
وی با اعلان اینکه طبقه خلاق فرایندی را به نام صنایع خلاق شکل می دهد، خاطرنشان کرد: سوال اینجاست به صورت مثال چقدر حوزه گردشگری انیمیشن ساخته شده و برای چند معماری منحصر به فرد که متناسب با اقلیم و منطقه ما بوده، نرم افزار در بخش گردشگری ساخته شده و اصلا چند شرکت هنری در بخش گردشگری داریم ؟
اسکندری ثانی اظهار نمود: نگاه ما تک بعدی و غیرسیستمی است و کشورهای دنیا با تولید انیمیشن ها حتی برای کودکان گردشگری و مزیت های خویش را نشان می دهند، اما ما چه کرده ایم؟. این یک ضعف است.
وی با اعلان اینکه ما دانش تبدیل به ثروت را داریم و خلاقیت اجتماعی لازم داریم، اضافه کرد: دانشجویان دانش دارند اما نتوانسته اند به ثروت تبدیل کنند چونکه در بخش دانشگاهی خیلی کم کار کرده ایم و مجبور به تغییر حتی در بخش تعریف رشته های دانشگاهی هستیم.
رشته تاریخ و افزودن فارغ التحصیلان بیکار
اسکندری ثانی با اعلان اینکه کشورهای دیگر از رشته تاریخ کسب ثروت می کنند اما ما تنها از این رشته فارغ التحصیلان بیکار کشور را زیاد کرده ایم، خاطرنشان کرد: رشته ها می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده تا تعریف درستی عرضه شود چونکه گردشگری را نمی توانیم تنها ببینیم و مواردی را باید در وجود خود نهادینه نماییم.
وی با اعلان اینکه در این بخش برخلاف فرهنگ ما که جاه طلبی را درست نمی داند باید جاه طلب و با نگاه بلندمدت بود که از دنیا عقب نمانیم، اضافه کرد: اراده، منابع انرژی و افزایش قدرت رهبری در این عرصه مهم می باشد.
دبیر نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت بیان نمود: ما با داشتن ظرفیت های موسیقی مقامی می توانستیم برندی را در حوزه موسیقی مقامی ایجاد نماییم که به سبب عدم انتقال این دانش از ستاد حرفه ای این موسیقی و از بین رفتن او، این برند از بین رفت.
اسکندری ثانی با اعلان اینکه ایجاد مرکز فرهنگی یکی از ضروریات است، اضافه کرد: حالا سرمایه گذاری در فرهنگ نداریم و از گردشگری که در اختیار ماست خلق ثروت نکرده ایم.
وی با اعلان اینکه آورده بخش گردشگری چیست؟، از فعالان گردشگری خواست گردشگری را یک بسته ببینند که تک بعدی نمی توان به آن نگریست و باید در طبقات اجتماعی مختلف آنرا دید.


مهارت در کنار آموزش، لازمه کار راهنمایان تور
احمد کاشانی، رئیس انجمن گردشگری پایدار هم در این جلسه ضمن اشاره به چالش های پیش روی گردشگری، اظهار داشت: فعالان گردشگری به تنهایی نمی توانند سبب تحول و بازدهی ثروت شوند.
وی بیان نمود: دانش آموختگان گردشگری که به صورت آکادمیک گردشگری را می آموزند و یا در دوره ها اصول را فرامی گیرند، گاها از نبود شغل رنج می برند و فعالان حوزه گردشگری هم از اینکه نمی توانند خوب کار کرده و خوب گردشگری کنند شکایت دارند.
رئیس انجمن گردشگری پایدار با تکیه بر رعایت مرز بین دانش و مهارت، اضافه کرد: وقتی فعال گردشگری دارای دانش می شود بسیار مهم می باشد که آنرا به مهارت و ثروت تبدیل کند، مسیر روشنی برای گردشگری تعریف شده که گاهی می خواهیم میانبر زده و یا با عجله این مسیر را طی نماییم.
وی با اعلان اینکه عموم مردم جامعه تاریخ را فراموش کرده و گاهی فعالان گردشگری و یا راهنمایان تور تاریخچه یک روستا را نمی دانند، خاطرنشان کرد: وقتی راهنمای تور دانش و مهارت لازم را داشته و راجع به یک بنای تاریخی صحبت می کند، لذت دوچندان می شود، حتما باید نگاه باردیگر ای به تاریخ ایران داشته باشیم.
لطفا کمی کتاب تاریخی بخوانید
رئیس انجمن گردشگری پایدار با اعلان اینکه در تاریخ طبری بسیار زیبا و شایسته راجع به فردوس صحبت شده و راهنمای تور لازم است آنرا بخواند، اظهار نمود: دانش آموختگان حوزه گردشگری اگر وارد مباحث تاریخی شده و ر خصوص تاریخ مطالعه کنند، موفق تر خواهند بود.
کاشانی با اعلان اینکه یک راهنمای تور باید به تاریخ مسلط بوده و توریست را جذب نماید، خاطرنشان کرد: باید باور داشته باشیم که اگر لیدر تور جذابیت نداشته باشد به لحاظ اقتصادی موفق نخواهد بود.
وی بیان نمود: راهنمای توری که وارد خراسان جنوبی می شود و می خواهد در مورد ایران توضیح دهد باید به تاریخ شفاهی و بومی و محلی منطقه هم مسلط باشد چونکه داستان ها و روایت هایی که در تاریخ نهفته است بسیار جذاب بوده و سبب جذب توریست می شود.
رئیس انجمن گردشگری پایدار با اعلان اینکه امروز دو مسیر را می توان پیشنهاد کرد، افزود: راهنمایان تور باید وارد مکان ها شده و با افراد بومی محلی صحبت کنند و یا از کتاب هایی که آماده شده استفاده کنند چونکه به صورت مثال، تمام تاریخ و روایت های مدرسه شوکتیه بیرجند را می توان در یک کتاب دید.
کاشانی با اعلان اینکه راهنمای توری که این کتاب را بخواند به سادگی می تواند در این مورد صحبت کند، اضافه کرد: در حوزه تاریخ شفاهی علاوه بر مطالعه کتاب ها، صحبت با جامعه محلی مهم می باشد و در این بخش، توجه به افسانه ها مهم می باشد.
وی افزود: اینها نکات تمایزی است که شاید در هیچ دانشگاهی آموزش ندهند؛ ازاین رو راهنمایان تور ابتدا باید آموزش آکادمیک دیده و سپس مهارت آموزی داشته باشند، حالا آمار مطالعه پایین آمده، اما نباید فراموش نماییم که خوانش سفرنامه ها بسیار مهم می باشد.
رئیس انجمن گردشگری پایدار با اعلان اینکه خواندن سفرنامه ها می تواند سبب کسب مهارت شود، بیان نمود: موقعی که سفرنامه ها را می خوانید تصویرسازی صورت می گیرد و راهنمای تور در حوزه کویر همان اندازه که لازم است دوره های آموزشی عملی را ببیند همانقدر لازم است سفرنامه را بخواند.
کاشانی با اعلان اینکه سفرنامه های روز گذشته و امروز بطور قطع می تواند به راهنمایان گردشگری کمک نماید، خاطرنشان کرد: خواندن مداوم سفرنامه ها می تواند این امکان را بدهد که فرد روایت گری را آموزش دیده و آنچه خوانده را تبدیل به مهارت کند.
وی با اعلان اینکه شاید ماحصل و یادگار یک راهنمای گردشگری سفرنامه خودش باشد، اضافه کرد: راهنمای تور از فروش سفرنامه هم می تواند ایجاد درآمد کند و امری که اینجا مهم بوده، خلاقیت است.
رئیس انجمن گردشگری پایدار با تکیه بر ایجاد مزیت در حوزه گردشگری، اضافه کرد: مستنداتی که در عرصه تولید محتوا تهیه شده و امروز در اختیار عموم مردم قرار گرفته تنها به معرفی جاذبه ها می پردازد.
کاشانی با اعلان اینکه خراسان جنوبی در یک نقطه طلایی قرار گرفته، اما ما هیچگاه مسیر گردشگری تعریف نکرده ایم، اضافه کرد: با تعریف دقیق گردشگری بخش عمده ای از چالش ها مرتفع می شود؛ باید مسیری را تعریف نماییم که به صورت مثال از کرمان آغاز و به خراسان جنوبی برسد.
وی با اعلان اینکه راهنمای تور زمانی که بتواند مسیری را تعریف کند می تواند بر روی مسیرهای خود درآمدزایی داشته باشد، اضافه کرد: اگر راهنمای تور بتواند مسیرهای جدید و ترکیبی تعریف کند، می تواند درآمدزایی بیشتری داشته باشد.
رئیس انجمن گردشگری پایدار افزود: بعد از رایزنی ها برای حضور گردشگران اروپایی در خراسان جنوبی به نکات جالبی رسیدیم؛ یکی از نکات این بود که متوجه شدیم که باید یک استان همجوار را در کنار تور خود بگداریم تا میزان اقامت بین استان ها تقسیم شود.
کاشانی اظهار نمود: تجربه جالب دیگر این بود که گروهی از اروپایی ها هستند که در خیل عاشقان به ایران هستند؛ بخشی به خاطر ارزشمندی پولشان در ایران و بخشی به سبب داشتن جاذبه هایی که شاید در کشور خودشان نیست و قسمتی دیگر عاشق فرهنگ و تاریخ ایران هستند و این علاقمندی یک فرصت بود به جهت اینکه خراسان جنوبی و استان هایی مانند خراسان جنوبی از آن بهره ببرند.
وی با اعلان اینکه با تعریف جدید مسیرهای گردشگری می توانیم وارد حوزه جدیدی شویم، اضافه کرد: ما یک روستای خلاق در استان داریم، روستای اصفهک یک روستای خلاق است و تمام مواردی که برای شهر خلاق داریم روستای اصفهک هم دارد و بازآفرینی این روستا بعد از زلزله مورد بررسی قرار داده شد و جامعه محلی آن، کار علمی و اقتصادی انجام می دهند و بعد از زلزله در مقابل بافت تاریخی، بافت جدید روستا را تشکیل دادند.


از تجربیات کشورهای دیگر در دوران کرونا بهره ببریم
رئیس انجمن گردشگری پایدار با اعلان اینکه بافت قدیمی این روستا سیستم گردشگری را تعریف کرد، اظهار نمود: در شرایط کنونی وبسایت جهانی گردشگری را بسیار مطالعه می کنم چون که باید بدانیم دیگر کشورها در ایام کرونایی چه می کنند.
کاشانی خاطرنشان کرد: امروز که کرونا صنعت توریسم را خوابانده، دنیا چه کرده است؟ می توان محتوا تولید کرد و باید نحوه سفر کردن خویش را تغییر داده و مسیرهای جدیدی را تعریف کنیم؛ تصور کنید بعد از کرونا تقاضای سفر در تمام مردم دنیا ایجاد شود و اگر در این مواقع، مسیرهای جدیدی تعریف کردیم می توانیم در مقابل بمباران تبلیغاتی بعد از کرونا در کشورهای مختلف، ایستادگی کرده و حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید ببینیم از این تقاضا چگونه به نفع اقتصادی منطقه استفاده نمائیم.
تولید محتوای خلاق و آمادگی برای پساکرونا
وی افزود: حالا فعالان گردشگری در بهت و حیرت ضربه سنگینی هستند که کرونا به اقتصاد زد؛ هنوز از این بهت درنیامده ایم درست است که ضربه سنگین بود اما چاره این نیست که دست روی دست بگذاریم؛ باید محتوا تولید کنیم؛ انیمیشن های جذاب را تولید نماییم تا به صورت خوراک آهسته آهسته به مردم داده شود.
رئیس انجمن گردشگری پایدار با اعلان اینکه باید بین المللی فکر کرد، افزود: راهنمای گردشگری و دانش آموخته حوزه گردشگری حتما باید به زبان انگلیسی مسلط باشد، حالا و در شرایط کرونا زمان خوبی است که انگلیسی یاد بگیریم چونکه محتواها باید در سطح بین المللی باشند.
کاشانی خاطرنشان کرد: گردشگری، آسان ترین راه برای ورود ارز به کشور است چونکه شما فرهنگ، زیبایی، تاریخ و امنیت ایران را معرفی می کنی و مخاطب بی واسطه ارز را خرج می کند؛ ازاین رو این صنعت، یکی از مهم ترین راحت ترین صنایع برای ارزآوری و پول آوری است.
وی با اعلان اینکه به صورت مثال، صنعت خودروسازی نقطه تاریک و رکود دارد و روش راحتی برای ارزآوری نیست، اضافه کرد: امروز در نقطه تاریک صنعت توریسم در جهان هستیم که می توانیم از این فرصت برای آینده بهره برده و به سمت بازدهی ثروت در حوزه گردشگری برویم.
رئیس انجمن گردشگری پایدار بیان نمود: باید طبقات را کنار هم جمع نماییم، تیم کاری تشکیل داده و سپس فعالیت نماییم که در چارچوب سازمان های مردم نهاد به سادگی می توان این کار را انجام داد.
کاشانی با تکیه بر بهره گیری از افراد کاربلد در حوزه های مختلف برای تولید محتوای گردشگری و سودآوری در این عرصه، خاطرنشان کرد: همه مردم حوصله دیدن یک مستند دو ساعته ندارند؛ ازاین رو باید کلیپ های کوتاه هدفمند را هم تهیه کنیم؛ کلیپ هایی که باکیفیت بوده، دارای تصاویر هوایی باشد، نریشن و متن زیبا داشته باشند.


منبع:

1399/10/19
12:47:13
0.0 / 5
1228
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳