BonAir

آرشیو مطالب : ساختمان

بون ایر

بن ایر

مرمت مسجد عتیق طرحی به قدمت تاریخ

مرمت مسجد عتیق طرحی به قدمت تاریخ

بارا امامبارا با ۱۰۲۴ راه ورودی و تنها یك راه خروجی
نگاهی به معماری منحصر به فرد بنایی مذهبی در هند؛

بارا امامبارا با ۱۰۲۴ راه ورودی و تنها یك راه خروجی

ویرایش مدل تعالی صنعت گردشگری
كمیته علمی جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری تصویب كرد

ویرایش مدل تعالی صنعت گردشگری

برزیلی ها بی توجهی دولت را عامل آتش سوزی موزه می دانند
واكنش و اعتراض ها در پی سوختن موزه برزیل

برزیلی ها بی توجهی دولت را عامل آتش سوزی موزه می دانند

آشنایی با یك اقلیت دینی ایرانی كه طلاق ندارند!

آشنایی با یك اقلیت دینی ایرانی كه طلاق ندارند!

دكوراسیون اداری

دكوراسیون اداری

مرمت كاخ صاحبقرانیه گرفتار اختلاف سلیقه ها شد

مرمت كاخ صاحبقرانیه گرفتار اختلاف سلیقه ها شد

سرزمینی كه مردمانش، كوچه های تهران را بهتر از ما می شناسند
سفرنامه افغانستان-۲

سرزمینی كه مردمانش، كوچه های تهران را بهتر از ما می شناسند

پرورش گل در منازل یار كمكی گردشگری گرگان، شهرداری برنامه ریزی كند
گلخانه های كوچك دربالكن آپارتمان ها

پرورش گل در منازل یار كمكی گردشگری گرگان، شهرداری برنامه ریزی كند

بازسازی موزه ملی بعد از ۸۰ سال، كوشش برای تحقق هر ۵ روز یك موزه
مدیركل موزه ها تشریح كرد؛

بازسازی موزه ملی بعد از ۸۰ سال، كوشش برای تحقق هر ۵ روز یك موزه

خرید ملك در اندیشه

خرید ملك در اندیشه

این ساختمان بلند را چه چیزی تهدید می كند؟

این ساختمان بلند را چه چیزی تهدید می كند؟

نانو عایق رطوبتی

نانو عایق رطوبتی