BonAir

آرشیو مطالب : ساختمان

بون ایر

بن ایر

عكاسخانه ی مانی شیراز در یك قدمی نابودی

عكاسخانه ی مانی شیراز در یك قدمی نابودی

موزه بدون كاركنانش دیگر موزه نیست
نیازی كه در جامعه فرهنگی كمتر به آن توجه می شود

موزه بدون كاركنانش دیگر موزه نیست

تنها سد تاریخی فعال كشور كاربری جاده دارد!
گزارش بن ایر؛

تنها سد تاریخی فعال كشور كاربری جاده دارد!

نصاب كولرگازی در تهران

نصاب كولرگازی در تهران

برج طغرل خاموش می شود
برای ادای احترام به درگذشت كارمندان وزارت میراث فرهنگی؛

برج طغرل خاموش می شود

تپه های عباس آباد، تفریحگاه پرحاشیه

تپه های عباس آباد، تفریحگاه پرحاشیه

شورایعالی شهرسازی طراحی بافت شهری برای پادگان ارومیه را تاییدكرد
گزارش بن ایر

شورایعالی شهرسازی طراحی بافت شهری برای پادگان ارومیه را تاییدكرد

قدیمی ترین ساختمان كفش ملی هر روز پیرتر می شود

قدیمی ترین ساختمان كفش ملی هر روز پیرتر می شود

تجاوز به عرصه بنای تاریخی
مهر خبر داد؛

تجاوز به عرصه بنای تاریخی

ساخت مركز اقامتی نزدیك مزار سردار سلیمانی
مدیرعامل شركت ایرانگردی و جهانگردی مطرح كرد؛

ساخت مركز اقامتی نزدیك مزار سردار سلیمانی

تكیه دولت قرن ۱۳ در محرم
عزاداری محرم به روایت جعفر شهری، ۴،

تكیه دولت قرن ۱۳ در محرم

اسكلت های كشف شده در هفت تپه مربوط به ۵۰ سال قبل است

اسكلت های كشف شده در هفت تپه مربوط به ۵۰ سال قبل است

ایران نامزد یكی از معتبرترین جوایز جهانی معماری شد

ایران نامزد یكی از معتبرترین جوایز جهانی معماری شد

شوخی با حریم نقش جهان

شوخی با حریم نقش جهان

تاكید بر خطرآفرینی ساخت وسازهای اطراف تئاتر شهر

تاكید بر خطرآفرینی ساخت وسازهای اطراف تئاتر شهر

ارائه ۶ دلیلی كه برای اثبات ملی بودن كاخ ثابت پاسال
گزارش بن ایر؛

ارائه ۶ دلیلی كه برای اثبات ملی بودن كاخ ثابت پاسال

روند بازگشت كاخ ثابت پاسال به لیست آثار ملی
مدیركل امور حقوقی و املاك تشریح كرد؛

روند بازگشت كاخ ثابت پاسال به لیست آثار ملی

دادگاه تجدیدنظر كاخ ثابت پاسال رأی داد
به نفع وزارت میراث فرهنگی؛

دادگاه تجدیدنظر كاخ ثابت پاسال رأی داد

وقتی قبرستان تاریخی شبیه زمین فوتبال می شود

وقتی قبرستان تاریخی شبیه زمین فوتبال می شود

بازار قلعه محمود در تصرف معتادان
وعده هایی كه فراموش شد

بازار قلعه محمود در تصرف معتادان

ضوابط اقامتگاه های فاخر ابلاغ گردید

ضوابط اقامتگاه های فاخر ابلاغ گردید

سه موزه برده داری در غنا ایجاد می شود
برای احیای تاریخ و فرهنگ؛

سه موزه برده داری در غنا ایجاد می شود

بهترین پنجره دوجداره

بهترین پنجره دوجداره

شور گردشگری به ونیز برگشت

شور گردشگری به ونیز برگشت

ایران پس از كرونا یكی از هفت قطب گردشگری جدید دنیا معرفی گردید
براساس گزارش مجله فوربس؛

ایران پس از كرونا یكی از هفت قطب گردشگری جدید دنیا معرفی گردید

صندوق انتقادات ایستاده

صندوق انتقادات ایستاده

خیابان ولیعصر چگونه جهانی می شود؟
مدیر پروژه ساماندهی خیابان ولیعصر در گزارش بن ایر مطرح كرد؛

خیابان ولیعصر چگونه جهانی می شود؟

شركت مدیران خودرو

شركت مدیران خودرو

اصرار مالك بر تخریب بنای تاریخی خانه ملك زاده
در گزارش بن ایر مطرح شد؛

اصرار مالك بر تخریب بنای تاریخی خانه ملك زاده

دردسر جدید كاخ گلستان در روزهای كرونا!
گزارش بن ایر؛

دردسر جدید كاخ گلستان در روزهای كرونا!