BonAir

آرشیو مطالب : ساختمان

بون ایر

بن ایر

تشریح۳شاخص شناسایی ساختمان های ناایمن در بازار

تشریح۳شاخص شناسایی ساختمان های ناایمن در بازار

عمارت ساعت یادگاری از نمونه ترین شهردار تبریز

عمارت ساعت یادگاری از نمونه ترین شهردار تبریز

نظامیه مسدود نشود، مناره های تاریخی ابركوه فرومی ریزد
خطر نابودی در كمین بازمانده ایلخانان در ابركوه؛

نظامیه مسدود نشود، مناره های تاریخی ابركوه فرومی ریزد

باغ معیرالممالك با ۲۵ میلیارد تومان تملك شد
ندرلو:

باغ معیرالممالك با ۲۵ میلیارد تومان تملك شد

كوكبیه، پشتیبانی تازه نفس برای میزبانی های میقان

كوكبیه، پشتیبانی تازه نفس برای میزبانی های میقان

تئاتر شهر زخم خورد
گزارش مهر از آسیب های وارده به بنای ثبت ملی؛

تئاتر شهر زخم خورد

درب های شیشه ای و راهبند و جك برقی
قائم در

درب های شیشه ای و راهبند و جك برقی

مراتب ثبت خانه دولت آبادی به استاندار تهران ابلاغ گردید

مراتب ثبت خانه دولت آبادی به استاندار تهران ابلاغ گردید

دیوانخانه به زودی احیا می شود
معاون گردشگری استانداری فارس در گفت و گو با بن ایر:

دیوانخانه به زودی احیا می شود

بازگشایی جمعه بازار پروانه در اراضی عباس آباد

بازگشایی جمعه بازار پروانه در اراضی عباس آباد

پیشنهاد اصلاح بودجه میراث فرهنگی به مجلس ارائه شده است
مونسان:

پیشنهاد اصلاح بودجه میراث فرهنگی به مجلس ارائه شده است

دریاچه شورابیل در مرز خفگی
كارشناس شهرسازی معماری مطرح كرد

دریاچه شورابیل در مرز خفگی

متقاضیان مزایده خانه بهروزی و خانه اسدی تا ۱۷ آذر فرصت دارند

متقاضیان مزایده خانه بهروزی و خانه اسدی تا ۱۷ آذر فرصت دارند

بقعه ای ۸۵۰ ساله در دزفول
گزارش،

بقعه ای ۸۵۰ ساله در دزفول

احیای خانه تاریخی ساعی اتمام یافت
مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران؛

احیای خانه تاریخی ساعی اتمام یافت

درخواست رئیس بیمارستان لقمان برای مقبره سران مشروطه

درخواست رئیس بیمارستان لقمان برای مقبره سران مشروطه

عكاسخانه ی مانی شیراز در یك قدمی نابودی

عكاسخانه ی مانی شیراز در یك قدمی نابودی

موزه بدون كاركنانش دیگر موزه نیست
نیازی كه در جامعه فرهنگی كمتر به آن توجه می شود

موزه بدون كاركنانش دیگر موزه نیست

تنها سد تاریخی فعال كشور كاربری جاده دارد!
گزارش بن ایر؛

تنها سد تاریخی فعال كشور كاربری جاده دارد!

نصاب كولرگازی در تهران

نصاب كولرگازی در تهران

برج طغرل خاموش می شود
برای ادای احترام به درگذشت كارمندان وزارت میراث فرهنگی؛

برج طغرل خاموش می شود

تپه های عباس آباد، تفریحگاه پرحاشیه

تپه های عباس آباد، تفریحگاه پرحاشیه

شورایعالی شهرسازی طراحی بافت شهری برای پادگان ارومیه را تاییدكرد
گزارش بن ایر

شورایعالی شهرسازی طراحی بافت شهری برای پادگان ارومیه را تاییدكرد

قدیمی ترین ساختمان كفش ملی هر روز پیرتر می شود

قدیمی ترین ساختمان كفش ملی هر روز پیرتر می شود

تجاوز به عرصه بنای تاریخی
مهر خبر داد؛

تجاوز به عرصه بنای تاریخی

ساخت مركز اقامتی نزدیك مزار سردار سلیمانی
مدیرعامل شركت ایرانگردی و جهانگردی مطرح كرد؛

ساخت مركز اقامتی نزدیك مزار سردار سلیمانی

تكیه دولت قرن ۱۳ در محرم
عزاداری محرم به روایت جعفر شهری، ۴،

تكیه دولت قرن ۱۳ در محرم

اسكلت های كشف شده در هفت تپه مربوط به ۵۰ سال قبل است

اسكلت های كشف شده در هفت تپه مربوط به ۵۰ سال قبل است

ایران نامزد یكی از معتبرترین جوایز جهانی معماری شد

ایران نامزد یكی از معتبرترین جوایز جهانی معماری شد

شوخی با حریم نقش جهان

شوخی با حریم نقش جهان