BonAir

آرشیو مطالب : كشور

بون ایر

بن ایر

ساخت سایبان

ساخت سایبان

انگلستان قانون قرنطینه را برای ۵۰ كشور لغو می كند

انگلستان قانون قرنطینه را برای ۵۰ كشور لغو می كند

سه موزه برده داری در غنا ایجاد می شود
برای احیای تاریخ و فرهنگ؛

سه موزه برده داری در غنا ایجاد می شود

آمار رسمی صدمه های كرونا به گردشگری

آمار رسمی صدمه های كرونا به گردشگری

نجات خانه داماد مصدق از تخریب

نجات خانه داماد مصدق از تخریب

آفریقای جنوبی از حج كنار كشید

آفریقای جنوبی از حج كنار كشید

كاشی نوشته حمام تاریخی پنجاهه نائین كشف شد
سردار رحمت اللهی:

كاشی نوشته حمام تاریخی پنجاهه نائین كشف شد

شور گردشگری به ونیز برگشت

شور گردشگری به ونیز برگشت

آمادگی یونان برای پذیرش گردشگران

آمادگی یونان برای پذیرش گردشگران

ایران به روایت ۱۰ كارگردان  بعلاوه  ویدئو
دشواری های ساخت مرز پرگهر و تفاوت آن با مستند ایران

ایران به روایت ۱۰ كارگردان بعلاوه ویدئو

ثبت حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر شب اقامت از یكم تا ۱۶ خرداد
ولی تیموری مطرح كرد؛

ثبت حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر شب اقامت از یكم تا ۱۶ خرداد

طرح بازبینی در اصفهان، تخلف ها را نمی پوشاند
مدیر كل دفتر ثبت آثار تاریخی تاكید كرد:

طرح بازبینی در اصفهان، تخلف ها را نمی پوشاند

۸۱۹ موزه آلمان مجهز به امكان بازدید مجازی می باشند
براساس گزارش انجمن موزه های آلمان؛

۸۱۹ موزه آلمان مجهز به امكان بازدید مجازی می باشند

برگزاری نشست مجازی بررسی جایگاه امروز فرش در صنایع دستی

برگزاری نشست مجازی بررسی جایگاه امروز فرش در صنایع دستی

خانه به آذین رفع خطر و ثبت اضطراری شود
فرزند به آذین در یادداشتی نوشت؛

خانه به آذین رفع خطر و ثبت اضطراری شود

مخالفت با تعطیلی پنجشنبه ها مخالفت با توسعه گردشگری می باشد
عضو هیات مدیره جامعه هتلداران ایران:

مخالفت با تعطیلی پنجشنبه ها مخالفت با توسعه گردشگری می باشد

قاچاقچیان باردیگر سراغ بیت مشحوت رفتند بعلاوه فیلم

قاچاقچیان باردیگر سراغ بیت مشحوت رفتند بعلاوه فیلم

مدیركل جدید دفتر حوزه وزارتی و امور بین الملل منصوب گردید
با حكم وزیر میراث فرهنگی؛

مدیركل جدید دفتر حوزه وزارتی و امور بین الملل منصوب گردید

ورود تورهای گردشگری به لرستان تا اطلاع ثانوی ممنوعست
به منظور پیشگیری از شیوع كرونا و حفظ سلامت مردم؛

ورود تورهای گردشگری به لرستان تا اطلاع ثانوی ممنوعست

انتظار آزادی برای جهانی شدن

انتظار آزادی برای جهانی شدن

ممنوعیت برگزاری چادر
علی اصغر مونسان خبر داد؛

ممنوعیت برگزاری چادر

نذر درگذشتگان در شب های قدر، با برات سمنان

نذر درگذشتگان در شب های قدر، با برات سمنان

جای خالی راهنما بین مشاغل ضرردیده
یك راهنمای گردشگری مطرح كرد؛

جای خالی راهنما بین مشاغل ضرردیده

مرمت و سامان دهی ۸۶۶۶ شی موزه ای انجام شد
رئیس اداره حفاظت از اموال تاریخی خبر داد؛

مرمت و سامان دهی ۸۶۶۶ شی موزه ای انجام شد

آثار توقیفی پیداشده در اتریش باید به ایران مسترد شود
طالبیان مطرح كرد؛

آثار توقیفی پیداشده در اتریش باید به ایران مسترد شود

ماجرای آثار تاریخی صندوق امانات یك ایرانی در اروپا
گزارش بن ایر؛

ماجرای آثار تاریخی صندوق امانات یك ایرانی در اروپا

دهانه غار طاق خانه در سوادكوه در دهه 40 كشف شده است
یادداشت،

دهانه غار طاق خانه در سوادكوه در دهه 40 كشف شده است

تعیین تكلیف اسكان زائرین در حج ۹۹

تعیین تكلیف اسكان زائرین در حج ۹۹

معافیت مالیاتی تولیدكنندگان صنایع دستی تا سقف درآمد دو میلیاردی
مونسان خبر داد؛

معافیت مالیاتی تولیدكنندگان صنایع دستی تا سقف درآمد دو میلیاردی

جهان گردشگری پسا كرونا فرهیخته تر می شود
شادلو با مهر مطرح كرد؛

جهان گردشگری پسا كرونا فرهیخته تر می شود